Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά
Φίλωνος 28, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2104173659
Φαξ: 2104171101

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Κολοκοτρώνη 55, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2104175189
Φαξ: 2104119947

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά
Γούναρη 31 – 33, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2104178988
Φαξ: 2104110071

Ειρηνοδικείο Πειραιά
Νικήτα 12, 18543 Πειραιάς
Τηλ.: 2104174262
Φαξ: 2104172467

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3 – 5, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104582040
Φαξ: 2104282180

Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
Σκουζέ 3 -5, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104582101
Φαξ: 2104280000

Εφετείο Πειραιά
Σκουζέ 3 -5, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104537679
Φαξ: 2104520864

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά
Γούναρη 31 – 33, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2104177876
Φαξ: 2104128639

Πρωτοδικείο Πειραιά
Σκουζέ 3 -5, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104582118
Φαξ: 2104520210

Πταισματοδικείο Πειραιά
Νοταρά 93 – 95, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104174367
Φαξ: 2104226425