Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα συναλλάγματος για να μετατρέψετε από το ένα νόμισμα στο άλλο. Βάλτε στο πεδίο το ποσό του νομίσματος από το οποίο θα μετατρέψετε (πχ ευρώ), επιλέξτε το νόμισμα αυτό από την πρώτη λίστα, έπειτα επιλέξτε το ξένο νόμισμα από τη δεύτερη λίστα (πχ δολάριο), και έχετε άμεσα το αποτέλεσμα από κάτω.

Οι ισοτιμίες που θα χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή, ανανεώνονται συχνά και με τη καλύτερη δυνατή ακρίβεια. Πριν όμως από οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για την διασταύρωση των, μιας και ο οικονομικός φορέας της μετατροπής ορίζει τα ακριβή ποσά.

 

Κρυπτονομίσματα