Παραθέτουμε εδώ χρήσιμες εφαρμογές για τους εργαζόμενους, σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Δείτε αναλυτικά άδειες, μισθοδοσία, δώρα, εύρεση προσωπικού και κάντε καταχώρηση βιογραφικού. 

Οι εφαρμογές παρέχονται από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ (ΚΕΠΕΑ) της Γ.Σ.Ε.Ε