Σας επισυνάπτουμε εδώ υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης Νόμου 1599/1986 (πρώην N105) για κάθε χρήση. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία και να τα εκτυπώσετε. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το αρχείο της αίτησης μορφής .doc πληκτρολογώντας τα στοιχεία σας και να το εκτυπώσετε σε τελική μορφή.

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ: